logo

prst

    V školskom roku 2007/2008 sme si vytvorili školský projekt s názvom Detektívi. Tratiaci v úlohe detektívov budú hľadať a pátrať po vybraných slovách, odvodených slovách, slovných druhoch na vyučovaní slovenského jazyka. Na hodinách čítania skúsia nájsť v knižnici autorov a ilustrátorov kníh, pričom sa budú snažiť získať o nich čo najviac informácií. Na vyučovaní matematiky začne pátranie po násobkoch, súčtocch, rozdieloch čísel. Detektívi svoje pátranie zamerajú aj na hodiny vlastivedy, kde sa budú snažiť spoznať naše mesto, jeho minulosť, prítomnosť, spoluobčanov... Hodiny prírodovedy budú pre pátračov veľmi zaujímavé. Budú sa snažiť svoje poznámky písať na počítači a ukladať na internet. Každý detektív sa musí preukázať odznakom a preukazom detektíva.

Úlohy pre detektívov
Hodnotenie DETEKTÍVOV  odznak                                    preukaz
                                 odznak detektíva

Aj pre detektívov platia pravidlá
  1. Detektív viac počúva ako hovorí - nie len na vyučovaní.
  2. Detektív nikoho krivo neobviňuje.
  3. Detektív musí hľadať a mať dôkazy.
  4. Detektív sa neháda a nekričí.
  5. V detektívnej kancelárii sa musí detektív prihlásiť o slovo - nie len v triede.
  6. Na riešenie prípadu sa musí každý detektív pravidelne pripravovať - hlavne pri odpovediach a previerkach.
  7. Detektív dodržiava čas stanovení v detektívnej kancelárii.
  8. Detektív pomáha druhým a správa sa podľa pravidiel slušnosti.
  9. Všetky nejasnosti si detektív vysvetlí so svojím šéfom.
  10. Správny detektív má vo svojej výbave preukaz, odznak. V prípade, že poruší pravidlá sú mu tieto odobraté.

TRETIACKA FOTOGALÉRIA

detektivi
začiatok
detektivi
  pátranie   

detektivi
odmeny za splnené úlohy
detektivi
práca v skupinách

detektivi
práca s encyklopédiami
detektivi
    beseda

oslavy

zdobíme stromček

Mikuláš


projekt o vybraných slovách po p

projekt Detektívi

certifikáty

koniec školského roka