ŠKOLA INDIÁNSKY ROK PROJEKT MATERIÁLY KONTAKT

Vstupom dieťaťa do prvého ročníka sa mení celý rad vecí pre dieťa i pre rodiča. Z obdobia hier by malo dieťa prísť do obdobia povinností a zámerného učenia sa. Vo veku 6 a 7 rokov je stále pre dieťa dominantná hra. Hra by sa na vyučovaní (i mimo neho) nemala stratiť. Pokúsime sa teda v prvom ročníku hrať celý školský rok na INDIÁNOV.
Projekt Indiánsky rok má za úlohu hravým spôsobom naučiť deti zásady sociálneho správania sa, získať kladný vzťah k prírode a jej ochrane, spoznať zvieratá a vedieť sa o ne postarať a v neposlednej miere plniť si každodenné povinnosti INDIÁNA – prváka. Projekt ponúka možnosti práce na vyučovaní, ale i v záujmových činnostiach. Našim cieľom je vytvoriť pre dieťa silný emocionálny zážitok zo vstupu do prvého ročníka ZŠ.