ŠKOLA INDIÁNSKY ROK PROJEKT MATERIÁLY KONTAKT

Počas celého školského roka tvoríme, vymýšžame a kreslíme pre malých indiánov. V tejto sekcii bude materiál, ktorý bol použitý na vyučovaní v jednotlivých predmetoch.SLOVENSKÝ JAZYK


PRÍRODOVEDA