ŠKOLA INDIÁNSKY ROK PROJEKT MATERIÁLY KONTAKT

Hlavný cieľ projektu : Príležitosť spoznať svoje okolie, kultúry a zvyky iných národov. Možnosť podieľať sa na výrobe vlastných výrobkov. Možnosť aktívne sa zúčastňovať na ochrane životného prostredia. Dodržiavať indiánske pravidlá v triede i mimo nej.INDIÁNSKE PRAVIDLÁ
1. počúvam
2. pozerám
3. rozprávam, keď mám čo povedať
4. rešpektujem starších
5. robím všetko najlepšie ako viem
6. starám sa o prírodu
7. udržiavam mier v triede, doma, vo svojom okolí
8. ochraňujem a pomáham slabším
9. podelím sa so skúsenosťami
INDIÁNSKA HYMNA

MY SME MALÍ INDIÁNI HEJ-HEJ-HEJ!
MY BUDEME VEĽMI SLÁVNI HEJ-HEJ-HEJ!
NA KONÍKY VYSKOČÍME HEJ-HEJ-HEJ!
A DO ŠKOLY PRICVÁLAME HEJ-HEJ-HEJ!
ČELENKY SI NASADÍME HEJ-HEJ-HEJ!
A PRÍRODU ZACHRÁNIME HEJ-HEJ-HEJ!


Indiánsky plán
 1. Čistenie okolitého životného prostredia – zber papiera a odpadu.
 2. Čistenie studničky – kaplnka.
 3. Pletenie ozdôb z drôtu.
 4. Výroba indiánskej čelenky.
 5. Poznávanie indiánskych zvykov, obliekanie, zásady správania sa dobrého indiána – premietanie filmu.
 6. Zber kameňov a ich maľovanie.
 7. Zber gaštanov – odovzdanie gaštanov do kŕmidiel.
 8. Poznávanie stôp zvierat v blate – výroba odliatku zo sadry.
 9. Zber plodov – šípky, žalude
 10. Výroba ozdôb z prírodnín – náhrdelník z fazule...
 11. Vyhľadávanie samorastov.
 12. Práca so samorastami – maľovanie, dotváranie.
 13. Nácvik indiánskeho tanca.
 14. Výroba ozdôb z lineckého cesta.
 15. Krajky z juty – vyťahovanie nití z juty na čiernom podklade.
 16. Maľovanie farbami na tvár.
 17. Záchrana vtáctva – rozvešanie loja po stromoch.
 18. Poznávame stopy zvierat v snehu.
 19. Výroba kostýmov z juty.
 20. Predstavujem svoje zvieratko o ktoré sa starám.
 21. Pletiem z prútov – jednoduché ozdoby, veci.
 22. Zber liečivých rastlín.
 23. Obrazy a hračky z dreva, kôry a zápaliek.
 24. Zásady zakladania indiánskeho ohňa – výlet.
 25. Poznať starostlivosť o kone – výlet do Súľova.