SLOVENSKÝ JAZYK


Samohlásky

Niekoľko motivačných básničiek a pracovných listov

A vyznač a, A krúžkuj A, a kde je hláska písané a
E vyznač e, E krúžkuj e,E kde je hláska kam patria
I, I vyznač i, I krúžkuj i,I kde je hláska hľadaj
O vyznač o,O krúžkuj o,O kde je hláska kam patria
U vyznač u,U krúžkuj u,U kde je hláska ku komu
Y vyznač y,Y kruzkuj y,Y doplň y doplň tvar
ä vyznač ä oprav ä poskladaj spájačky


Spoluhlásky

Niekoľko básničiek a pracovných listov

M označ m spoj do slabík kresli slová doplň písmeno rozcvička kamaráti
L označ l spoj do slabík hlavolam slová doplň písmeno rozcvička kde sú
V označ v spoj do slabík rozslabikuj slová doplň písmeno rozcvička malé v
S označ s doplň slabiku rozslabikuj slová vety rozcvička obraz
J označ j spoj do slabík doplň slabiku spoj slová do viet rozcvička hľadaj
P
p
označ p doplň slabiku nájdi_slabiku slovo slová do viet rozcvička aké slovo
N označ n doplň slabiku zlož slovo oprav chyby slová do viet rozcvička iba en
Z označ z doplň slabiku píš slovo oprav chyby čo doplniš? rozcvička gumkáč
B označ b doplň slabiku vymysli slová slová do viet význam slov rozcvička obrázok
T označ t oprav slová pomenuj obrázok vlož písmeno zlož vetu rozcvička skladaj
K označ k mená pomenuj jednoslabičné čo chýba predložky trojslabičné
Š označ š opravuj tajnička pýtaj sa doplň časti spoj slabiky rozcvička
R označ r čo je to? oprav skladaj počet slov vymysli vety rozcvička
D označ d miešanie d alebo b dopíš tvar predložky ulož slová oprav chyby
C označ c dopíš slovo zvada dvojsmerovka strata skladačka rozcvička
Č označ č obrázky správny tvar zlož slabiky mäkčeň popleta rozcvička
H označ h priraď podopisuj počet slabík veľké-malé počet slov vo vete tajnička
Ž označ ž rýmuj vietor slabiky vytvor vety rad rozcvička
Ľ označ ľ poskladaj pomenuj obrázky písmená chyby doplň ľ, l hlásky a písmená
Ť označ ť rozslabikujeme športy slovo z radu chybičky píš vety dvojsmerovka
Ď označ ď písmená do slov utvor nové slová vymysli vetu oprav vetu rýmovačky dopisuj mäkčene
Ň označ ň vypadlo ň trojslabičné slová vhodné slovo napíš to správne rad slov tajnička
F označ f druhá slabika ulož slová vo vete dokresli obrázok skryté slová písmeno - obraz fúka
CH označ ch čo je to? stratená časť hláska a písmeno maľované čítanie rozhádzané slabiky písmená v kolese
G označ g mená detí vetičky naopak zlá slabika rybník precvičovanie
DZ označ dz slová vo vete krúžkuj hlásky, písmena kam mäkčeň? prečítaj

Slabiky

Niekoľko básničiek a pracovných listovvyvodenie slabík trénuj slabiky


Dvojhlásky

Niekoľko básničiek a pracovných listovia ie iu ô
rozslabikuj krúžkuj pieseň kam napíšeš


Mäkké slabiky

Niekoľko básničiek a pracovných listovpesnička de, te, ne, le di, ti, ni, li
krúžkuj de, te krúžkuj ne, le čítaj
krúžkuj di, ti krúžkuj ni, li prečítaj

Opakujrozslabikuj spoj rad príkaz obraz-slovo pexeso
písanie prepisuj spoj kamarátov píš dvojice čítaj vety
spoj dvojice rozslabikuj obrázky vety krúžkuj kde je hláska krúžkuj písmeno
čítaj v dve spoluhlásky ou ĺ ŕ ĺ - ŕ


Vhodné www stránky

INFOVEKÁČIK
ROZPRÁVKY
HÁDANKYspäť na MATERIÁLY