Úvod

Pri vyučovaní informatickej výchovy na prvom stupni ZŠ postupujú vyučujúci rôzne. Niekedy podľa vlastného presvedčenia a skúseností, niekedy na základe svojich návykov a zlozvykov. Na prvom stupni ZŠ nemajú vyučujúci vhodnú učebnicu, podľa ktorej by mohli vyučovať. Vytvárajú si vlastné metodické postupy, pracovné listy, prípadne hľadajú inšpiráciu na internetových stránkach.
Táto stránka vznikla ako podpora pre vyučujúcich, ktorí hľadajú inšpiráciu pri výučbe IV v mladšom školskom veku. Isto ocenia návrh časovo-tematických plánov, ktoré si môže každý vyučujúci upraviť podľa podmienok školy. Pri tvorbe jednotlivých námetov sme využívali platný obsahový, výkonný a vzdelávací štandard.

Stránka je rozčlenená do jednotlivých sekcií podľa ročníkov. V každom ročníku sú námety na vyučovanie, ktoré sa skladajú z pracovných listov pre žiakov, metodických postupov. V pravej časti stránky sa nachádzajú odkazy na webové stránky, ktoré súvisia s informatickou výchovou. Dufam, že metodický materiál pomôže všetkým nadšencom informatickej výchovy na prvom stupni.
Ľubica Gabajová

gabajová 2008