Ľahký let druhým ročníkom

Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. V druhom ročníku sa chceme zamerať na aktivity, ktoré čitateľskú gramotnosť u detí rozvíjajú a budujú vzťah k jazyku a textom.
Už žiaci v prvej triede základnej školy nosia do školy peniaze, dostávajú vreckové v podobe ligotavých mincí a rodičia im neustále kupujú nejaké hračky. Vzdelávať deti o hodnote peňazí, o tom, čo si za ne človek môže a nemôže kúpiť, akú podobu môžu peniaze mať, je dobré začať čo najskôr. Je to základ toho, aby až tieto deti budú dospelé a budú samé viesť svoje financie, dokázali s nimi rozumne nakladať a vedeli sa orientovať na finančnom trhu.
Na vyučovaní v 2. ročníku budeme obe gramotnosti budovať a rozvíjať v rôznych aktivitách, úlohách, pracovných listoch...

Cieľ

Rozvíjať u detí v 2. ročníku ZŠ finančnú a čitateľskú gramotnosť s prvkami mediálnej výchovy.

Miesto realizácie a doba trvania

ZŠ Ulica mieru 1235 Bytča, špecializované uebne, Mestská knižnica Bytča... Počas 10 mesiacov.