Táto internetová stránka podlieha nasledujúcemu právnemu vyhláseniu.
Ak s týmto vyhlásením nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku.


Oprávňujem Vás týmto používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto web serveri nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí. Obsah tohoto web servera môžem kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Nie som v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.

Na tomto mieste vyjadrujem poďakovanie za poskytnutie možnosti použiť v projekte materiály zverejnené na stránke http://www.CDK-Kids.com. Materiály sú použité vo všetkých omaľovánkach a zostávajú vlastníctvom CDK-Kids, a nie je možné ich požiť bez ich súhlasu.

Mgr. Ľubica Gabajová