Metodická pomoc

Úloha:  Dieťa má správne priradiť číslo - výsledok k zobrazenému príkladu. Myšou ťahaj číslicu predstavujúcu výsledok vybraného príkladu priraď ju za znak rovná sa (=). Ak vypočítaš všetky príklady správne, čaká ťa odmena

Cieľ:  Deti si majú precvičiť a upevniť učivo o odčítaní v obore prirodzených čísel do 5. Počet správnych a neprávnych výsledkov je zobrazovaný obrázkami.

Práca s webovou stránkou nahrádza písanie a výpočet príkladov na tabuľu a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
2 / 2