Metodická pomoc

Úloha:  Vedieť utvoriť skupinu predmetov, ktoré predstavujú počet vyjadrení číslicou. Myšou ťahaj predmety po jednom do vyhradenej časti, v ktorej je zobrazená číslica, tak aby v konečnom počte predstavovali počet daný číslicou. Správne riešenie si odkontroluj tlačidlom "kontrola". Hru si zopakuj kliknutím na tlačidlo "Ešte raz" v pravom dolnom rohu.

Cieľ:  Deti majú utvárať skupiny predmetov s daným počtom predmetov do 5. Nadväzujú na matematické skúsenosti z predškolského veku, kde už spoznali čísla 1 až 5.

Práca s webovou stránkou nahrádza manipuláciu so skutočnými predmetmi a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
1 / 4