Metodická pomoc

Úloha:  Rozložiť dané číslo na rebríku tak, aby súčet guličiek na oboch stranách príslušného riadku rebríka predstavoval číslo na vrchole. Pozor však, aby sa riešenie na jednej strane neopakovalo.

Cieľ:  Príprava detí na riešenie rovníc, a operácií sčítania a odčítania bez použitia znakov plus a mínus.

Práca s webovou stránkou nahrádza manipuláciu so skutočnými predmetmi a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.