Ročné obdobia


MARECJAR LETO JÚN
APRÍLJÚL
MÁJAUGUST
DECEMBERZIMAJESEŇSEPTEMBER
JANUÁROKTÓBER
FEBRUÁRNOVEMBER
Metodická pomoc

Cieľ: Ovládať postupnosť striedania ročných období. Poznať poradie jednotlivých mesiacov v danom ročnom období. Vedieť charakterizovať ročné obdobia.
1 / 5