Úraz a choroba


LEKÁR ZUBÁR
Chorý človek Zdravý človek
Metodická pomoc

Cieľ: Poznať rozdiel medzi zdravým a chorým človekom. Vedieť ako sa prejavuje choroba, vedieť ako treba predchádzať chorobe (otužovanie). Oboznámiť sa s prácou zdravotníckych pracovníkov. Poznať základné pravidlá správania sa v zdravotníckych zariadeniach. Spoznanie hygienických pravidiel.
1 / 4