Metodická pomoc

Úloha: Ovládať nastavenie celých hodín a polhodín na ciferníku hodín. Myšou nastav predzobrazený čas vo forme číslic, na ciferníku hodín, pomocou ručičiek.

Cieľ: Určovať celé hodiny a polhodiny na ciferníku hodín. Poznať časový rozdiel medzi polhodinou a hodinou. Poznať časové údaje dôležité pre denný poriadok žiaka.
1 / 2