Metodická pomoc

Úloha:  Vedieť utvoriť skupinu predmetov, ktoré predstavujú počet vyjadrení číslicou. Myšou doplň koláčiky po jednom na taniere, tak aby v konečnom počte na každom tanieri predstavovali počet daný číslicou. Správne riešenie si odkontroluj tlačidlom "kontrola". Hru si zopakuj kliknutím kdekoľvek na stránke po správnom riešení

Cieľ:  Deti majú utvárať skupiny predmetov s daným počtom predmetov do 10.

Práca s webovou stránkou nahrádza manipuláciu so skutočnými predmetmi a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
1 / 4