Zelenina


KapustaKelUhorkaRajčiak
CibuľaMrkvaPetržlenKaleráb
KarfiolFazuľaCesnakHrach
Metodická pomoc

Cieľ:Poznať zeleninu podľa vzhľadu, chuti, vône, rozlišovať ju od ovocia, vedieť ju správne pomenovať.

Poznať spôsob zberu, zhromažďovania, uskladňovania zeleniny, poznať význam zeleniny pre ľudské zdravie.

Vedieť rozoznať čerstvú zeleninu od zvädnutej.
1 / 3