Metodická pomoc

Úloha:  Deti priraďujú správne znaky do predznačených políčok, čím porovnávajú dve množstvá predmetov. Myšou ťahaj znaky <, >, = do prázdneho štvorca.

Cieľ:  Deti sa naučia porovnávať dve množstvá pričom musia poznať pojmy viac, menej, rovnako a k nim príslušné relačné znaky (<, >, =).

Práca s webovou stránkou nahrádza manipuláciu so skutočnými predmetmi a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
1 / 6