Metodická pomoc

Úloha: Vedieť ako nasledujú jednotlivé dni v týždni za sebou. Myšou ťahaj názov dňa k príslušnému číslu.

Cieľ:  Poznať názvy jednotlivých dni v týždni a vedieť v akom poradí za sebou nasledujú.
1 / 3