Obrábanie pôdy


Ryľovanie HrabanieOranie
SiatieSadenie Žatva
Metodická pomoc

Cieľ: Poznať základné práce na poli a v záhrade. Vedieť rozlíšiť ručnú a mechanizovanú poľnohospodársku prácu.Poznať základné činnosti na záhonoch a v záhrade (rýľovanie, hrabanie, sadenie, siatie,...).
1 / 4