Poľné plodiny


Kukuričné poleZemiakové polePole s cukrovou repou
KukuricaZemiakCukrová repa
Metodická pomoc

Cieľ: Poznať poľné plodiny, vedieť prečo sa pestujú a prečo sa zbierajú. Opísať časti rastlín.

Poznať spôsob uskladnenia na zimu.

Rozhovor o pestovaní zemiakov, cukrovej repy, kukurice. Oboznámenie sa s využitím a spracovaním týchto poľných plodín.
1 / 2