PRÍRODOVEDA

v druhom ročníku

PRACOVNÉ LISTY A PREZENTÁCIE
obec okolie školy orientácia v čase zelenina nakresli zeleninu
ovocie izbové rastliny rast kvetu zvieratá okolo nás králik domáci
opakovanie pravidlá čistoty testík u lekára robíme to správne
opakovanie 2 rodina o rodine v obchode na pošte
stavba domu v pekárni bezpečnosť cestnej premávky voľne žijúce zvieratá napíš zviera
vtáky karta stromu stromy listnaté stromy ihličnaté
časti stromu metodický postup
k téme V pekárni


ZVUKY
drozd havran jastrab kukučka lastovička
slávik straka sýkorka vrabec vrana
výr
diviak jeleň srnec jež líška
ropucha diviak veverička zajac


© Mgr Ľubica Gabajová 2006