Aktivity

Počas školského roka zrealizujeme niekoľko aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.