Putovanie rozprávkovou ríšou

clouds Anotácia
V projekte chceme prostredníctvom jednoduchých aktivít a v spolupráci so Štátnym archívom v Bytči, rodičmi, Považským múzeom Žilina, Mestským divadlom Žilina, Bábkovým divadlom Žilina rozvíjať u žiakov záujem o rozprávky. Zároveň chceme spoznať regionálne rozprávky a ich vznik, rozprávky iných krajín čítané - hovorené v inom jazyku. Prostredníctvom besied chceme u detí rozvíjať manuálne zručnosti pri výrobe maňušiek, divadielka, drôtených výrobkov... Pokúsime sa vytvoriť jednoduchú rozprávku s ilustráciami a zároveň si vyskúšať písanie rozprávky a kreslenie obrázkov prostredníctvom počítača. IKT chceme využiť v rozprávkach pri nahrávaní piesní, spracovaní videa, tvorbe leporela. Týmto spôsobom chceme skĺbiť trtadičné čítanie s modernými technilógiami.Cieľové skupiny
Žiaci druhých ročníkov.

Ciele projektuDoba trvania
Od septembra 2010 do júna 2011.

Miesto realizácie
Základná škola Ulica mieru 1235, učebne informatickej výchovy, Štátny archív v Bytči, Považské múzeum Žilina, Jasenica, Mestská knižnica, Bytča, Mestské divadlo Žilina, Bábkové divadlo Žilina, rozprávkový svet na Donovaloch - Habakuky.