Ciele projektu


V školskom roku 2017/2018 budeme realizovať projekt Škriatkovia, v ktorom chceme prostredníctvom aktivít rozvíjať u detí sociálne vzťahy, sústredenosť, samostatnosť, tvorivosť, jemnú a hrubú motoriku, reč. V neposlednej miere chceme dieťa naučiť učiť sa a nadviazať dobrý vzťah so školou. Hlavným cieľom je pripraviť dieťa na vzdelávanie a postupné samovzdelávanie. Naučiť a rozvíjať prvky čitateľskej gramotnosti.

Doba trvania

Od septembra 2017 do júna 2018.

Miesto realizácie

Aktivity budú realizované v priestoroch ZŠ Ulica mieru Bytča, v Mestskej knižnici Bytča, v okolí školy, v meste Bytča.

Výstupy

omaľovánky
hry
pracovné listy
puzzle
výtvarné práce
leporelá
mapky
vlastné knižky