Anotácia
V projekte Spoznajkovo chceme spoznávať naše mesto, jeho históriu, kultúrne dedičstvo, významné osobnosti. Zároveň chceme vytvoriť zo získaných informácií zápisník s fotodokumentáciou, ktorý bude slúžiť žiakom k výučbe. Významnou osobnosťou nášho mesta bola spisovateľka Sidónia Sakalová. Prostredníctvom jej diel a životopisu chceme spoznať zásady tvorby príbehov, rozprávok, básní, pričom máme v úmysle vydávať triedny časopis, v ktorom budú diela detí (omaľovánky, dvojsmerovky, vtipy, básničky, riekanky... ).

Cieľové skupiny: žiaci druhých ročníkov, predškoláci.

Ciele projektu
Spoznať históriu a súčasnosť mesta Bytča.
Spoznať okolie mesta.
Tvoriť projekty, zápisníky, časopis, plagáty.
Vedieť vyhľadávať a triediť informácie.
Pracovať v skupine.
Naučiť sa prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti.
Získať základy krasokorčuľovania, plávania, turistiky.

Produkt: zápisník o meste Bytča, triedny časopis, plagát, informačný leták, leporelo,

Doba trvania:
september 2014 – jún 2015

Miesto realizácie:
ZŠ Ulica mieru 1235, trieda II.B, multimediálna učebňa, mesto Bytča, zámok a svadobný palác v Bytči, Mestský úrad v Bytči, námestie, parky, Krytá plaváreň Považská Bystrica, Zimný štadión Považská Bystrica.