Anotácia

Kto bol Juraj Thurzo? Kde žil? Koľko mal detí? Čo v Bytči vybudoval? Čomu sa venoval? Ako žil? Na tieto a množstvo ďalších otázok budeme hľadať odpoveď prostredníctvom projektu Thurzovanie.
Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Thurza sa žiaci tretích ročníkov zapojili do projektu s názvom Thurzovanie.

Projekt bude mať svoje vyvrcholenie v mesiaci október 2016, kedy sa žiaci – štvrtáci - zahrajú na sprievodcov a prevedú návštevníkov priestormi zámku v Bytči. Deti si vyskúšajú úlohu sprievodcu a historika. Ich výklad o vzniku zámku, živote palatína Juraja Thurza a jeho rodine bude doplnený o maľby zámkov a hradov, na ktorých palatín pôsobil, o kresby jeho dcér a manželiek. Informácie a zaujímavosti z jeho života žiaci získajú v Mestskej knižnici Bytča, v Štátnom archíve Žilina so sídlom v Bytči, prostredníctvom internetu a spracovaných prezentácií.

Cieľové skupiny: Žiaci štvrtých ročníkov ZŠ, verejnosť.

Cieľ projektu: Spoznať život palatína Juraja Thurza a jeho pôsobenie v meste Bytča. Naučiť sa vyhľadávať informácie o palatínovi a jeho rodine v knižných a internetových zdrojoch. Prezentovať získané informácie pred verejnosťou v zámku v Bytči.

Produkt: maľby zámkov, hradov, kresby erbu rodu Thurzovcov, kresby potomkov palatína, kresby manželiek palatína.

Doba trvania: september 2015 až október 2016

Miesta realizácie: ZŠ Ulica mieru 1235 Bytča, zámok v Bytči, Svadobný palác v Bytči, Mestská knižnica Bytča.

PLAGÁT/