NAŠA OBEC

poznámky
Bytča

ORIENTÁCIA V OKOLÍ ŠKOLY
poznámky
NAŠA OBEC
poznámky
ŠIRŠIE OKOLIE OBCE
poznámky
Krajina v okolí školy - test
obrazok
Tvár mesta Bytča - prezentácia
Obec nášho bydliska
obrazok
Tvárnosť krajiny - pracovný list
obrazok
Orientácia podľa poludňajšieho tieňa
obrazok
Obyvatelia obce
obrazok
Vodstvo v krajine
obrazok
Smerová ružica
obrazok
Doprava v obci - prezentacia v Imagine
obrazok
Poľnohospodárska pôda - pracovný list
obrazok
Orientácia podľa kompasu - test
obrazok
Bezpečnosť v cestnej premávke - test
obrazok
Lesy - pracovný list
obrazok
Okolie domova a školy
obrazok
Významné objekty a pamätihodnosti
obrazok
Sídla v našej krajine - pracovný list
obrazok
Plán obce
obrazok
Dopravné cesty, vedenia a prívody v krajine
obrazok
Obec v zime
obrazok
Zásah človeka do prírody
obrazok
Starostlivosť o zdravie
obrazok
Chránené objekty v krajine
obrazok
Bezpečnosť občanov
obrazok
Turistická mapa
obrazok
Požiarna ochrana
obrazok
Okolitá krajina - časť našej vlasti
obrazok
Výroba v obci
obrazok
Obchodná sieť
obrazok
Služby v obci
obrazok
Spoje
obrazok
Kultúra - zámok
obrazok
Minulosť obce
Porovnanie
obrazok
Starostlivosť o životné prostredie
obrazok
Jar v našej obci
obrazok

Historické fotografie Bytče sú z fotoarchívu pána Fundárka.
Fotografie Bytče 90-tych rokov sú z fotoarchívu pána Helmeša.
Novodobé fotografiie Bytče sú z fotoarchívu pani Gabajovej.

Čo sme zistili o meste Bytča v školskom roku 2007/2008 prostredníctvom projektu Detektívi.

Spracovaná časť videa z projektu Detektívi. Klikni na obrázok a spustíš video.

uvod


© Mgr. Ľubica Gabajová 2007