Dnes je: Dnes: Vít Zajtra: Blanka

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Úvod

V súčasnosti učitelia prvého stupňa využívajú k svojej práci nielen učebnice ale aj internet. Informácie, ktoré získajú z dôveryhodných stránok sú aktuálne a učiteľ ich môže využiť vo vyučovacom procese. Mnohí učitelia v školách už dnes využívajú informačno - komunikačné technológie, ktoré vyučovanie urobia atraktívnym a príťažlivým pre žiakov. Je veľa materiálu, stránok, portálov, ktoré učiteľ môže využívať a sú vhodné pre žiakov prvého stupňa.

Počas svojej praxe som získala materiál, ktorý zverejňujem na týchto stránkach. Rozhodla som sa vytvoriť pre seba a aj pre ostatných učiteľov pomôcku na vyučovanie vo forme webovej stránky. Materiály sa dajú využiť na vyučovaní matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a informatickej výchovy. Učiteľom ponúkam zaujímavé projekty s podporou IKT. Materiály sú rozdelené podľa ročníkov a predmetov. Verím, že môže pomôcť nielen učiteľom pri domácej príprve na vyučovanie ale aj žiakom a rodičom.

Žiadna časť nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného povolenia autora.


Ľubica Gabajová