Dnes je: Dnes: Vít Zajtra: Blanka

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Druháci

Let

V školskom roku 2018/2019 budeme u žiakov 2. ročníka rozvíjať finančnú a čitateľskú gramotnosť s prvkami mediálnej výchovy. Prostredníctvom aktivít a projektov získajú žiaci nové skúsenosti.

 Spoznajkovo

V projekte Spoznajkovo chceme v školskom roku 2014/2015 spoznávať naše mesto, jeho históriu, kultúrne dedičstvo, významné osobnosti. Zároveň chceme vytvoriť zo získaných informácií zápisník s fotodokumentáciou, ktorý bude slúžiť žiakom k výučbe. Významnou osobnosťou nášho mesta bola spisovateľka Sidónia Sakalová. Prostredníctvom jej diel a životopisu chceme spoznať zásady tvorby príbehov, rozprávok, básní, pričom máme v úmysle vydávať triedny časopis, v ktorom budú diela detí (omaľovánky, dvojsmerovky, vtipy, básničky, riekanky... ).  

Stratené rozprávky

V druhom ročníku sme realizovali dva projekty Stratené rozprávky a Túlavé topánky. V projekte Stratené rozprávky žiaci vo svojom okolí hľadali zabudnuté rozprávky z regiónu. Vzniklo audio CD spolu s bookletom. Vo veľkej miere využívali IKT zručnosti.

Túlavé topánky

V projekte Túlavé topánky sme sa vybrali s fotoaparátom do okolia školy. Realizovali sme rôzne výlety nielen do prírody, ale aj do okolitých dedín, na poštu, do obchodov. Získali sme množstvo materiálu, ktorý sa dá využiť v predmete prírodoveda (domáce zvieratá, pečivo...)

Rozprávkovo

V projekte Potulky rozprávkovou ríšou sme sa zamerali na zvyšovanie záujmu žiakov o čítanie, detskú literatúru prostredníctvom jednoduchých aktivít.

 

Ďalšie materiály

Na vyučovaní matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy sme využívali vytvorené materiály. Pracovné listy boli vhodnou pomôckou nielen na vyučovaní, ale aj pri domácej príprave žiakov. Túto pomôcku ocenili najmä rodičia.