Dnes je: Dnes: Vít Zajtra: Blanka

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktivity

Počas školských rokov som zrealizovala malé aktivity na vyučovaní jednotlivých predmetov.

Hra s písmenkami

pismenoPekná webová stránka - adresa

Skľučujúce ponižovanie

Deti prichádzajú do prvého ročníka z rôzneho rodinného prostredia. Výchova v rodinách a vzájomné spolužitie všetkých členov rodiny ovplyvňuje a formuje správanie dieťaťa. Rodič ako vzor pre dieťa sa často preriekne, prípadne nekontroluje svoje správanie a dieťa je tak vystavené negatívnemu vplyvu nekontrolovaného správania.

Čítať ďalej: Skľučujúce ponižovanie

Pohreb pána NEVEDELKA

Mnohé deti prichádzajú do školy stresované už z rodinného prostredia. Rodičia od nich očakávajú vysoké výkony a ratolesti ich nechcú sklamať. Preto pri písaní previerok a kontrolných prác zažívajú obrovský stres a pocit zodpovednosti. Takto stresované deti majú veľmi nízku sebadôveru a sebahodnotenie. Najlepší systém zvýšenia sebadôvery je pozitívne povzbudzovanie a vyzdvihovanie silných stránok osobnosti dieťaťa.

Čítať ďalej: Pohreb pána NEVEDELKA

To som ja

Na hodinách prírodovedy si žiaci tretieho ročníka vytvorili osobnú kartu. Táto karta bola výborným pomocníkom k téme Človek. Deti sa mohli medzi sebou porovnať a zistiť, čo majú spoločné a čo odlišné, po kom zdedili vonkajšie črty.....

Čítať ďalej: To som ja

Kde žijú zvieratá?

V druhom ročníku základnej školy sa žiaci oboznamujú so zvieratami a prostredím v ktorom sa nachádzajú. Triedenie zvierat do kategórii je v tomto veku náročné. Aby sa stali hodiny zaujímavejšie, zrealizovali sme aktivitu s názvom Kde žijú zvieratá? Deti si počas dvoch týždňov zháňali obsah Kinder vajíčok. Mali to byť rôzne zvieratá – domáce, voľne žijúce, cudzokrajné. Vyrobili si tri prostredia z kartónov (vodná hladina, vzduch, zem -krajinka) a v skupinách prinesené zvieratá triedili podľa toho, kde žijú. Takto sa oboznámili s prvými krokmi triedenia živočíchov.

Kniha zvierat

Na hodinách prírodovedy sa žiaci štvrtého ročníka pokúsili vytvoriť vlastnú Knihu zvierat. Žiaci boli rozdelení do trojíc. Trojica tvorila pracovnú skupinu, ktorá počas niekoľkých týždňov zhromažďovala informácie. Informácie o prebraných druhoch zvierat hľadali v encyklopédiách, na internete, v časopisoch. Pokúšali sa zoradiť informácie podľa dôležitosti, pričom skúšali jednotlivé druhy porovnávať a hľadali čo majú spoločné a čo odlišné.

Čítať ďalej: Kniha zvierat

Háčkovanie

V minulosti si ľudia skrášľovali svoje príbytky háčkovanými dečkami, obrusmi, závesmi. V rámci Európskej jari 2009 chceme predstaviť Európe háčkovanie ako kultúrne dedičstvo v meste Bytča na Slovensku.

Čítať ďalej: Háčkovanie

Zvierací deň

Takmer každé dieťa má doma svoje obľúbené zvieratko. Čistí klietku, nakupuje krmivo, navštevuje veterinára. O svojich skúsenostiach so zvieratami sa žiaci štvrtého ročníka podelili so svojimi rovesníkmi.

Čítať ďalej: Zvierací deň