Výstupy
Obrázky
Fotografie
Projekty
Prezentácie
Videá
Animácie
Zvuky
Hádanky
Básničky
Štvorsmerovky
Výrobky
 
 
 
 
  Úvod

Deti v meste by chceli mať doma zvieratká. Počas sviatkov, narodenín, menín sa mnoho rodičov dá presvedčiť a zakúpi dieťaťu zvieratko.
V mladšom školskom veku, si však deti neuvedomujú, že zvieratká nie sú hračky, že potrebujú starostlivosť, že sú to živé tvory. Projekt Zvieratník ponúka deťom naučiť sa vyhľadávať základné informácie o zvieratách nielen na internete, ale i prostredníctvom rozhovorov s chovateľmi. Získané informácie sa naučia triediť a spracovať do podoby prezentácie v PowerPointe, projektu v textovom dokumente, fotografii, videa. Svoje výstupy deti odprezentujú pred rodičmi a verejnosťou.
 
 
Freelance Web Designer